LOGO

Tak til Holbergs sponsorer

Ludvig Holberg Museets økonomi er som andre museer og kulturinstitutioner dybt afhængig af tilskud. Entréindtægterne på knap 100.000 kr. fra de godt 2000 årlige besøgende forslår langt fra til opfylde Den Holbergske Stiftelses forpligtelse til at bevare Tersløsegaard i smuk og værdig stand, så salig Holbergs stuer kan
vises frem for alle interesserede. Lykkeligvis supplerer både det offentlige med Sorø kommune i spidsen og en række private fonde og sponsorer med yderst kærkomne tilskud, som Tersløsegaard af hjertet takker for.

Tilskudsgiverne er:

Sorø kommune

Stiftelsen Sorø Akademi

Brand af 1848 Fond

Dansk Bygningsarv/Fremtidens Herregaard

Forfattercentrumen,

Cand. jur. Aage Krarup Linds Legat

Elektrogården Sorø ApS.

Georg Bestle og Hustrus Mindefond

Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond

LAG Nordvestsjælland

Landinspektør Flemming Pade

Soransk Samfund

Statens Kunstfond

 

Til toppen