LOGO

Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard blev etableret i 1914 af de 19 soranske academister, som forinden i 1905 havde købt Holbergs herregård, restaureret den og indrettet Holbergs mindestuer, som blev åbnet for publikum i 1910. Stiftelsen modtog kongelig konfirmation af Christian X i 1921.

Stiftelsen består uændret i dag som ejer af Tersløsegaard med ansvar for Ludvig Holberg Museet i herregårdens hovedlænge og i de to sidelænger fire beboelseslejligheder. En af dem er ifølge Holbergs bestemmelse reserveret til enkebolig, en anden er tjenestebolig for foreviseren, mens de sidste to herskabligt indrettede boliger udlejes på markedsvilkår.

Den originale fundats kan findes HER.

Den gældende fundats med ændringer af 1965, 1986 og tillæg af 2017 kan ses HER.

Stiftelsen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer: Fire udpeges af Soransk Samfund (sammenslutningen af tidligere elever på Sorø Akademi), mens følgende institutioner hver udpeger et medlem: Sorø Byråd, Det Kgl. Teater, Københavns Universitet, Kunstakademiet, Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Akademis lærerforsamling. Bestyrelsens medlemmer kan ses HER.

Baggrunden for oprettelsen af Stiftelsen var, at en kreds af tidligere elever på Sorø Akademi i 1905 havde købt Tersløsegaard. Den var på det tidspunkt temmelig forfalden, og meningen var at sikre bevarelsen af Holbergs bolig ”i smuk og værdig stand”. Det skete gennem en grundig renovering af ejendommen, som stod på i næsten ti år. Arbejdet blev ledet af arkitekt Martin Nyrop (udgået fra Sorø Akademi i 1865), som var blandt initiativtagerne til købet. Blandt de øvrige var kunstneren Erick Struckmann, senere formand for Naturfredningsforeningen, og den kendte Holbergforsker, litteraturprofessor Vilhelm Andersen.

 

Til toppen