LOGO

Om Holberg

www.holbergsskrifter.dk

Denne fantastiske hjemmeside indeholder en rigdom af Holbergs tekster og har en fin søgefunktion, så man nemt kan finde frem til komedier, epistler og andre værker. Det er den officielle hjemmeside for det storstilede projekt om digitalisering af Holbergs forfatterskab, som udføres af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i samarbejde med Universitetet i Bergen.

 

www.rundtomholberg.dk

Dette er en indholdsmættet hjemmeside med 24 centrale temaer om Ludvig Holberg, redigeret af formanden for Holberg Samfundet, lektor Sune Berthelsen. På siden finder man både mange af Holbergs tekster og pædagogisk indbydende fortællinger om hans liv og værk. Desuden er hjemmesiden forsynet med links til flere film og TV-opførelser af Holbergs komedier samt et flot udvalg af klassiske Holberg-illustrationer. Rundtomholberg.dk kan anbefales til alle, omend den er særligt målrettet gymnasieelever som det fremgår af dens indhold af introduktioner, billeder, arbejdsspørgsmål, videofilm, ordforklaringer og årstalsliste.

 

www.holberg.nu

Kultursociolog Bjørn Andersens hjemmeside med observationer, artikler og notitser om Holbergs univers, entusiastisk præsenteret under lejlighedsvis lidt skæve vinkler.

 

www.holbergordbog.dk

Den digitale version af den omfattende fem-binds Holbergordbog (udgivet 1981-88) om oplysningstidens sprog 1700-1750 og hele Holbergs danske ordforråd, redigeret af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

 

www.holberg-samfundet.dk

Holberg-Samfundet (stiftet 1922) virker for at fastholde og udbrede kendskabet til Holberg og hædrer bl.a. hvert år på Holbergs fødselsdag 3. december en dansk forfatter med ”Holberg-medaljen”.

 

www.cils.dk

Latin er ikke mere allemandseje. Hvad betyder egentlig de latinske indskrifter - f. eks. på Holbergs sarkofag i Sorø Klosterkirke. Det giver denne fremragende hjemmeside svar på. Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ er en omfattende samling af latinske tekster i Sorø oversat til dansk og forklaret i detaljer.

 

www.holbergteatret.dk

Holbergteatret er skabt for at opføre Holbergs komedier, også i moderniserede udgaver, og har bl.a. hver sommer siden 2004 opført Holbergkomedier i Akademihaven i Sorø. Teaterchef er skuespilleren Niels Vandrefalk, som er oplært i Holbergtraditionen af Poul Reumert og John Price på Det kgl. Teaters skuespilskole.

 

Om Sorø Akademi

www.stiftsor.dk

Stiftelsen Sorø Akademi kan føre sin historie tilbage til 1586, da Kong Frederik II etablerede Sorø Akademi, og Stiftelsen ejer stadig både Akademiet, klosterkirken og dertil godt 6000 hektar skov og landbrug. Tersløsegaard blev Stiftelsens ejendom ved Holbergs død, men ejes i dag af sin egen Holbergske Stiftelse (se HER).

 

www.soroe-akademi.dk

Sorø Akademis Skole er landets eneste statsejede kostskole og gymnasium. Skolen startede med 60 elever i 1586 og var privat kostskole indtil 1958, bl.a. opretholdt takket være Holbergs store testamentariske gave. Der er nu mere end 600 elever på skolen, heraf 150 alumner (kostelever).

 

www.soroeklosterkirke.dk

Cisterciensermunkenes store kirke fra 1100-tallet ligger midt inde på Akademigrunden og ejes af Sorø Akademi. Den fungerer som sognekirke for Sorø by og anvendes som koncertsted og ved skolens højtidelige eksamensafslutninger. I kirken findes Holbergs sarkofag og Absalons, Christoffer den IIs og kong Olufs grave, mens B.S. Ingemann er begravet uden for på kirkegården.

 

www.soransksamfund.dk

Soransk Samfund, stiftet 1862, er gammelsoranernes forening (de tidligere elever på Akademiet) og en af landets største elevforeninger med 1700 medlemmer. Blandt sine mange opgaver varetager Soransk Samfund udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer til ledelsen af Tersløsegaard.

 

Om attraktioner på Sorøegnen

www.dit-soroe.dk

Sorøs meget informative lokale byportal med ugentligt opdaterede oplysninger om alle aktiviteter og dertil grundige beskrivelser af spisesteder, overnatning, butikker og oplevelser, særdeles anvendelig både for fastboende og tilrejsende.

 

www.sorokunstmuseum.dk

En perle af et kunstmuseum med en betydelig samling af de seneste 350 års danske kunst. Museet blev i 2011 udvidet med en 1400 kvm. meget smuk og vellykket tilbygning til særudstillinger og koncerter m.m..

 

www.kunstnergaarden.dk

Et bemærkelsesværdig kulturoase er siden 1999 skabt i Dianalund omkring billedkunstneren Saltofte Larsens efterladte samling i en gammel firelænget bondegård. Her er, navnlig om sommeren, varierende udstillinger, musik og andre kulturelle aktiviteter, der nærmere beskrives på hjemmesiden.

 

www.vestmuseum.dk/forside-11.aspx

Sorø Museum er byens lokalhistoriske museum indrettet i Christian IV's gamle kro fra 1624, der i 1748 blev købt (for Holbergs penge!) af Sorø Akademi og i et par århundreder var lærerbolig. Museet flyttede ind i lokalerne i 1929. Bag museet ligger Joachim Bursers smukke apotekerhave.

 

www.awhauch.dk

Hauchs Physiske Cabinet er en enestående samling 1700-tals fysikinstrumenter, der blev skænket Sorø Akademi i 1827 og anvendt i undervisningen indtil 1960'erne. Nu er samlingen udstillet på Vænget, hvor Akademiets yngste kostelever førhen havde sovesale.

 

www.soroemusik.dk

Sorø klassiske musikfestival har opnået international ry for sit fine koncertprogram, der både omfatter opera, kammermusik, orgelkoncerter og symfonikoncerter. På hjemmesiden kan program og medvirkende ses.

 

www.soroejazz.dk

Siden 2013 har Sorø også haft sin egen jazzfestival med et omfattende program af tidens førende professionelle musikere. Der er koncerter på lokale spillesteder både i juli og vinterjazz i februar. Præsentation kan ses på hjemmesiden, hvor gratis nyhedsbrev også kan bestilles.

 

www.baadfart.dk

Turbåden ”Lille Claus” sejler hele sommeren rutefart på Sorø Sø og kan også chartres til selskaber med servering ombord. Sejlplan og reservation kan ses på hjemmesiden.

Til toppen