LOGO

Holberg kendes som forfatter af en række udødelige komedier. Samtidig var han professor, dommer, forlægger og videnskabsmand. Han skrev både historiske værker, juridiske lærebøger og veterinære afhandlinger, foruden epistler og romaner. Hele Holbergs kolossale forfatterskab er blevet digitaliseret og lagt på nettet på adressen www.holbergsskrifter.dk Det er Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som i samarbejde med Universitetet i Bergen har udført dette enestående videnskablige arbejde.

holbergsign1b

Ludvig Holberg – TIDSLINJE

1684 – fødes i Bergen den 3. december som yngste søn af oberstløjtnant Christian Holberg (død 1686) og Karen Lem (død 1695)

1702 – flytter fra Bergen til København som student

1703 – huslærer i Voss, Norge

1704 – teologisk eksamen fra Københavns Universitet. Rejser til Amsterdam

1705 – huslærer i Kristianssand, Norge

1706-08 – opholder sig i Oxford, England

1711 – udgiver ”Introduktion til de fornemste europæiske rigers historie”

1714-16 – rejser i Frankrig og Italien

1716 – udgiver ”Natur- og folkeretten”, den første juridiske lærebog der anvendes på universitetet

1717 – udnævnes til professor i metafysik ved Københavns Universitet

1719 – udgiver skæmteromanen ”Peder Paars”

1720 – professor i latin og retorik

1722 – Danmarks første teater, Grønnegade Teatret, åbner 23. september med Holbergs første komedie ”Den politiske Kandestøber” som premiereforestilling. Den spiller for fulde huse.

1722 – udgiver ”Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift for Quinde-Kiønnet”.

1722-28 – den poetiske raptus: Holberg skriver 25 komedier

1725-26 – sidste udlandsrejse: Holberg tager til Paris

1728 – København brænder. Holberg beskriver katastrofen i sit andet Levnedsbrev fra 1737. Grønnegade Teatret lukker.

1729 - udgiver ”Danmarks og Norges beskrivelse”

1730 – professor i historie

1731 - skriver yderligere to komedier, bl.a. "Den lykkelige Skibbrud", der dog først opføres i 1754

1732 – udgiver ”Danmarks Riges historie”

1735 – rektor for Københavns Universitet

1737 – kvæstor (regnskabschef) for Universitetet

1740 – erhverver landbruget Brorupgaard ved Havrebjerg nord for Slagelse

1741 – udgiver ”Niels Klims underjordiske rejse” på latin. Romanen oversættes året efter til dansk af Hans Hagerup og igen i 1789 af Jens Baggesen. I 2012 genudgives den i en ny oversættelse af Peter Zeeberg.

1744 – udgiver ”Moralske Tanker”

1745 – køber godset Tersløsegaard nord for Sorø

1747 – udnævnes til baron. Tersløsegaard bliver til ”Baroniet Holberg”

1748 – opretter testamente. Godset med hele formuen testamenteres til Sorø Akademi, idet det samtidig bestemmes at der til evig tid skal reserveres en bolig for en ”skikkelig enke” på Tersløsegaard. Desuden hensættes en fond til et ”Brudeudstyrslegat” (som uddeles for sidste gang i 1988).

1748 – det nyopførte Kgl. Teater på Kgs. Nytorv åbner dørene med re-premiere på Holbergs ”Den politiske Kandestøber”

1748-54 – skriver sine sidste seks såkaldte aldersdomskomedier samt sine godt 500 epistler

1754 – Holberg dør den 28. januar i sin embedsbolig i Fiolstræde i København, 69 år gammel. Han begraves i en sarkofag i Sorø Klosterkirke.

havebordet

 Holbergs "lysthus" med det ottekantede stenbord i bunden af haven. Her sad han og komtemplerede sine bønders arbejde i marken.

 

Til toppen