LOGO

Årets Holbergpris-modtager, redaktør, dr. philos Karen Skovgaard-Petersen taler.

Og lektor, cand.mag. Hans Krarup holder musikalsk foredrag om Holbergs ”Mascarade” i Carl Nielsens operaversion.

Søndag 16. august kl. 12-16.30

Entré: 75 kr.

(havetelt med salg af mad og drikke)

Den digitale Holbergs jordemoder

karenskovgaard

I sporet på tidligere tiders mest eminente Holbergforskere har Karen Skovgaard-Petersen bragt Ludvig Holberg ind i det 21. århundrede. Hun har digitaliseret ham! Holbergs værker er blevet virtuelt tilgængelige på www.holbergsskrifter.dk takket være den 53-årige dr. philos' indsats som ledende redaktør for det kolossale arbejde med at få Holbergs vel 20000 håndskrevne sider lagt på nettet. Projektet hører hjemme hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i samarbejde med Universitet i Bergen.

 

Karen Skovgaard-Petersen kommer til Tersløsegaard som hovedtaler på årets Holbergdag søndag den 16. august. I 2014 modtog hun Holbergmedaljen. Den er siden 1934 uddelt som anerkendelse af  litterær eller videnskablig indsats i ”åndelig forbindelse til Holbergs psyke”. Tidligere har andre fine Holbergforskere som Vilhelm Andersen, Th. A. Müller, Torben Krogh, F.J. Billeskov Jansen, Jens Kruuse og Aage Kragerup modtaget medaljen. Da Karen Skovgaard-Petersen fik overrakt sin medalje i Admiral Gjeddes Gård var det med ordene, at hun ”repræsenterer en heltindehistorie” for som rorgænger at have gjort Holberg elektronisk tilgængelig på et grundmuret filologisk fundament.

 

Fejring af Carl Nielsens 150 år

hanskrarupPå Holbergdagen skal årets danske komponistjubilar Carl Nielsen (1865 – 1931) også fejres på Tersløsegaard. Sidst i 1800-tallet fik Carl Nielsen den gode idé at skrive en opera over en af Holbergs komedier. Og efter mange overvejelser faldt valget på “Maskarade” fra 1724.  Den 11. november 1906 havde operaen “Maskarade” premiere på Det kgl. Teater . Librettoen var skrevet af den lærde Holberg-forsker professor dr. phil.  Vilhelm Andersen, som var en af de soranske academister, der samme år købte Tersløsegaard og dermed reddede Holbergs bolig. Operaen blev en stor succes , og succes'en har nu  holdt sig i mere end 100 år.  Ja, man har endog sagt, at Nielsens opera fordunkler Holbergs komedie. Igen i foråret 2015 har operaen været opført på Det kgl. Teater.

Operakenderen lektor, cand.mag. og organist Hans Krarup fra Haslev vil fortælle om operaen “Maskarade “, sammenligne den med Holbergs komedie og spille klaverdemonstrationer og uddrag på CD. Varighed ca. 1½ time.

Til toppen