LOGO

Herregård giver sin høst til kirken

Tersløse kirke får udbyttet af en havremark fra Ludvig Holbergs Tersløsegaard

Ligesom i 1700-tallet yder Tersløsegaard i år tiende til Tersløse kirke. Baron Ludvig Holbergs gamle herregård overdrager høsten af en hel havremark til sognekirken, der ligger lige over for herregården, hvor Sorø-Kalundborg landevejen skærer igennem landsbyen Tersløse.

Havremarken på cirka en tønde land høstes på onsdag den 29. august med le og bindes til neg. Med hjælp af sognets spejdere vil kirken bruge høsten til udsmykning ved høstgudstjenesterne og desuden sælge havreneg under den store høstauktion i Tersløse søndag den 9. september.

Tiende som i 1740

Betalingen af korntiende foregår på samme måde som dengang Ludvig Holberg boede på Tersløsegaard fra 1745 til sin død i 1754. På det tidspunkt bestemte en forordning fra 1740, hvordan landbruget skulle aflevere en del af sin høst til finansiering af kirkens drift og præstens løn. Betaling af tiende blev først endelig ophævet i 1903 samtidig med indførelsen af almindelig indkomstskat.

De stavnsbundne bønder klagede ofte over at skulle betale deres tiende, men baron Holberg på Tersløsegaard indså nemt fornuften. Han ejede nemlig selv Tersløse kirke. Efter Holbergs død blev kirken sammen med resten af Tersløsegaard gods overtaget af Sorø Akademi. Først i 1934 overgik den til selveje!

Første høst i 100 år

Kornhøsten på Tersløsegaard er den første i mere end hundrede år. Al jorden til det førhen kæmpestore gods blev efter Holbergs død stykke for stykke solgt fra, men i vinter købte museet på Tersløsegaard en lille tønde land tilbage og såede korn. Det er meningen, at jorden siden skal anvendes til udvidelse af barokhaven omkring hovedbygningen.

Til toppen